Dřevostavby
Two By Four
Postup
Nejpoužívanějším typem dřevostavby především v oblasti rodinných domů je dřevostavba rámová. Hlavním důvodem vzniku systému a jeho rychlého rozvoje byla automatizace výroby hřebíků, které se až do té doby vyráběly ručním kováním. Prudký cenový pokles těchto spojovacích prostředků znamenal masivní nárůst jejich používání.
V dnešní době jsou však tyto rozměry sloupků dřevostaveb ovlivněny zejména tepelně technickými a statickými požadavky (proto se v USA setkáte u obvodových stěn spíše s průřezem two by six). Proto není tento rozměr pravidlem, stejně jako jejich koordinační modul dřevostavby (rastr), který je převážně 625 nebo 417 mm z důvodu navazujících rozměrů velkoplošných materiálů.
Celá výstavba dřevostavby systémem Two By Four se odehrává přímo na staveništi (letmá montáž). Podle aktuální potřeby je navážen materiál, jenž se co nejrychleji zpracovává. Na základovou desku jsou položeny vrstvy hydroizolace. Dřevěný materiál je naimpregnován, zejména pak spodní práh obvodových stěn, který se pomocí závitových tyčí a chemické kotvy umístí v prostoru budoucí obvodově stěny, případně příčky. Práh je do roviny vyrovnán. K tomuto prahu jsou pomocí spojovacích prostředků v pravidelném rastru kotveny sloupky, na něž z horní části nasedá pásnice. Celý takto vytvořený rám dřevostavby je zavětrován úhlopříčným uložením z vnější strany obvodových stěn. Nejprve se tak děje za pomoci prken, po vytvoření kompaktního obvodového rámového systému jsou diagonály nahrazeny velkoplošným konstrukčním materiálem sádrovláknitá deska Rigistabil. Na horní pásnici se buď ukládá stropní nosník (a dále se pokračuje obdobným způsobem jako u přízemního patra dalším poschodím), nebo se zde uloží již střešní konstrukce – například příhradového typu – která se zaizoluje a zastřeší.
Do takto připravené dřevostavby stačí pouze zaizolovat prostor mezi sloupky a kontaktním zateplovacím systémem z vnější strany domu. Z vnitřní strany obvodové stěny či stropů se umístí parozábrana nebo parobrzda, roštem vytvořeným před parotěsnou izolací povedou rozvody inženýrských sítí. V dalším konstrukčním kroku vytvoříme na stěnách a stropu poslední vrstvu, nejčastěji využíváme sádrokarton, z důvodu požárně bezpečnostních opatření. Stěny dřevostavby jsou dva typy –buď difuzně otevřená stěna, anebo difuzně zavřená stěna.
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
Výhody a nevýhody systému Two By Four
Konstrukční deska RigiStabil (DFRIEH2) Activ‘Air® je sádrokartonová deska typu DFRIEH2 v souladu s EN 520. Skládá se ze speciálního sádrového jádra vyztuženého skleněnými vlákny a obaleného silným papírovým kartonem. Lícový papír je přírodní barvy – světle šedo-béžové. Pevnost v ohybu a tvrdost povrchu jsou výrazně vyšší než u standardního sádrokartonu. Desky RigiStabil jsou ohnivzdorné a impregnované.
Konstrukční deska RigiStabil (DFRIEH2) Activ‘Air® je určena pro nosné konstrukce i nenosné konstrukce, zejména v dřevostavbách. RigiStabil desky se vyznačují vysokou pevností v ohybu a tvrdostí povrchu, čímž jsou ideální pro použití v podmínkách, kde mohou být vystaveny intenzivnímu mechanickému namáhání. Testy prokázaly účinnost desek v staticky zatěžovaných nosných konstrukcích rámových stěn, a to jak pro vertikální, tak pro horizontální zatížení, například v dřevěném rámovém objektu.

Desky RigiStabil mohou být za určitých podmínek použity v částečně exponovaném vnějším prostředí (např. stěny a stropy ve vícepodlažních garážích, průchody, venkovní podhledy apod.). Je však třeba se vyhnout přímému vystavení slunci a dešti.
Instalace desek probíhá podle pokynů k instalaci společnosti Rigips.
Konstrukční deska RigiStabil (DFRIEH2) Activ‘Air®
Přímý dohled při samotné montáži
Možnost úpravy konstruovaného objektu i v průběhu výstavby
Dřevostavby realizované tímto systémem nemusí ležet pouze na základové desce, ale i na základových pásech nebo pouze na pilotech, na něž budou uloženy nosné trámy, záklop, izolace a podlahová vrstva (tento způsob umožní dokonalé větrání pod objektem, což využívají zejména stavitelé v oblastech se zvýšenou koncentrací radonu)
Možná téměř výhradní absence těžké techniky – stavba se může provádět i na obtížně dostupných místech, kam se nedostane jeřáb a kamion, což je často podmínkou pro prefabrikované dřevostavby
Závislost pracovní činnosti na ročním období a na počasí
Časově náročnější výstavba v porovnání s panelovým způsobem výstavby
Kvalita práce musí být dozorována celou dobu výstavby přímo na staveništi
Složité uskladnění materiálu během výstavby z důvodu možného napadení škůdci a zabezpečení proti krádeži
KONTAKT
Konzultace zdarma
KONTAKT
Konzultace zdarma
© 2022 Stavby Nejepsa | Všechna práva vyhrazena. | By Designmind