Protipožární ochrana
Dřevěné konstrukce
Ocelové konstrukce
Protipožární ucpávky
Dřevo se jako organický stavební materiál těší rostoucí oblibě. Nejen přirozený vzhled dřeva, nýbrž i jeho teplo a pocit útulnosti vytvářejí pocit pohody. Dřevo má kromě toho vynikající statické, mechanické a stavebně fyzikální vlastnosti. I když se dřevo jako stavební materiál zpracovává odlišným způsobem, neliší se od běžného palivového dřeva – je hořlavé!
Systém Stachema na ochranu dřeva proti požáru představuje praktické řešení, abyste se pro použití dřeva mohli rozhodnout i v místech vyžadujících zvýšenou požární ochranu.

Na tip těchto konstrukcí používáme výrobky Flamgard
a Flamgard transparent, které mají neomezené odstínové řešení.

Samozřejmostí je vystavení protokolu.
Na ošetření ocelových konstrukcí používáme přípravek Flamizol S.

FLAMIZOL S je bílá suspenze. Použitím schváleného vrchního krycího laku ji lze upravit na libovolný barevný odstín. V procesu hoření vytváří protipožární nátěrová hmota svým tepelným rozkladem na povrchu chráněného materiálu nehořlavou, tepelně izolující vrstvu pěny, která způsobí určitou časovou prodlevu spolehlivě chránící materiál proti působení ohně a sálavého tepla.

Samozřejmostí je vystavení protokolu.

Systémy požární ochrany mohou zachránit životy a omezit škody
na budově zasažené požárem. Jsou také ze zákona povinné.

Účelem pasivních systémů požární ochrany je zastavit šíření plamene, kouře a jedovatých plynů při požáru. Utěsňují otvory u spár
a u potrubních a kabelových prostupů v požárně dělících stěnách, podlahách a stropech. Proto je důležité začlenit pasivní požární ochranu – systémy požárních ucpávek – do projektu každé stavby hned od prvních fází. Nabízíme široký sortiment protipožárních ucpávek od výrobce Hilti, který za nás navrhne řešení na míru a my poté aplikujeme jejich navržené řešení.

Samozřejmostí je vystavení protokolu.
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
Použití na místech se zvýšenými nároky na požární ochranu je proto omezené.
KONTAKT
Konzultace zdarma
KONTAKT
Konzultace zdarma
© 2022 Stavby Nejepsa | Všechna práva vyhrazena. | By Designmind