střešní systémy
Střechy
Volba materiálu
Střešní plášť může být z pálené, betonové nebo plechové krytiny. Pálenou krytinu používáme od tradičního výrobce Tondach. Betonové krytiny používáme KM beta, TERRAN a Bramac.

Tito výrobci jsou prověřeni dlouholetou tradicí. Plechové krytiny můžou mít podobu falcovaného plechu nebo vlnitého plechu, záleží na požadavku. Plechové krytiny používáme od výrobce Lindab, který je jedničkou na trhu.
Střešní plášť může být z pálené, betonové nebo plechové krytiny. Pálenou krytinu používáme od tradičního výrobce Tondach. Betonové krytiny používáme KM beta, TERRAN a Bramac. Tyto výrobci jsou prověřeni dlouholetou tradicí.

Plechové krytiny můžou mít podobu falcovaného plechu a nebo vlnitého plechu, záleží na požadavku. Plechové krytiny používáme od výrobce Lindab, který je jedničkou na trhu. Dále realizovujeme nadkorkevní izolaci. Ten to systém používáme od výrobce Isover.
Dům, stejně jako každé jiné těleso, ztrácí a získává teplo přes svůj povrch. Nejslabším místem povrchu budov jsou přitom střechy. Vnitřní teplo uniká střechou více než stěnami, neboť teplý vzduch neustále stoupá vzhůru.

Střechy jsou slabým místem i z hlediska tepelných zisků, protože převážná většina energie ze slunce dopadá právě na ně. Rozdíl mezi interiérovou a exteriérovou teplotou je zde většinou největší. V porovnání se svislými konstrukcemi jsou náročnější i z konstrukčního hlediska. Nesmí být zbytečně těžké a tím pádem mají i nízkou schopnost akumulovat teplo či chlad a zbrzdit tak proces nežádoucího ochlazování či ohřívání (jako teplotní absorbent je naopak vhodné využívat těžkých obvodových stěn a příček).
Správná volba materiálu izolace podkroví je proto klíčová vzhledem k tepelnému komfortu a úsporám energií. Garantuje trvale kvalitní ochranu před nechtěnými energetickými ztrátami a zisky a tím výrazně ovlivňuje přímé náklady na vytápění a chlazení.

Optimální tepelné ochrany a pohody dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W∙m-2∙K-1, což je doporučená hodnota pro pasivní domy. Tato hodnota odpovídá tloušťce izolačního materiálu až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu). Náklady na tepelné izolace zároveň činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví a vrátí se vám již za několik let díky nižším nákladům na vytápění.
Střešní systém se skládá ze střešního pláště a dřevěné konstrukce. Dřevěnou konstrukci děláme bud jako krov, nebo jako příhradové vazníky na které jsi sami zpracujeme statický projekt a kladečský plán.
Jednou ze základních úloh střechy je ochrana objektu proti srážkové a provozní vodě v kapalném i tuhém skupenství. Hydroizolační vrstva je zpravidla částí stavby nejvíce namáhanou klimatickými vlivy (deštěm, sněhem, kroupami, prudkými teplotními změnami, ozónem, UV-zářením, větrem atd.), a musí svými vlastnostmi všem těmto vlivům dlouhodobě odolávat.

Hydroizolační fólie obsahující ve své materiálové bázi PVC jsou v současné době nejpoužívanějším typem hydroizolačních fólií pro ploché střechy na českém i evropském trhu. Jsou jedním z nejstarších typů umělohmotných povlakových hydroizolací. Patří do skupiny termoplastických fólií spolu s fóliemi polyolefinickými, fóliemi s nízkým obsahem asfaltů (POCB, ECB).
Charakteristiky hydroizolačních fólií:
PVC je tvrdý a nepoddajný materiál. Pro dosažení potřebné ohebnosti a tvárnosti výsledných fólií se dnes používají při jejich výrobě dvě základní metody:
Z hlediska prostupu vodních par má většina typů fólií nízký difúzní odpor, což je předurčuje jako vynikající sanační materiál pro tzv. nedestruktivní sanace havarijních plochých střech (tj. překrytí havarované střešní krytiny bez jejího odstranění, pouze s případnou perforací stávajícího živičného pláště tak, aby byl umožněn odvod vlhkosti ze souvrství střešního pláště z prostoru pod živičnou krytinou celou plochou nové sanační fólie do venkovního prostředí)
Ohebnost a tvárnost za nízkých teplot, možnost pokládky i v zimním období bez omezení
Vysoká průtažnost a vynikající ohebnost a tvárnost, umožňující vypracování tvarově náročných detailů a přenos a absorbování pohybů a deformací spodních vrstev střešního souvrství
Běžná šířka fóliových pásů je 2 m a tím zmenšuje počet svárů v ploše
Fólie jsou pokládány jako jednovrstvé izolace
Odolnost vůči běžným průmyslovým zplodinám
Odolnost vůči UV-záření a dalším klimatickým vlivům bez dalších ochranných vrstev, posypů, nátěrů atd.
Odolnost vůči teplotním vlivům v rozmezí od - 40 °C do + 130 °C
Svařování horkým vzduchem (výrazné snížení rizika požáru, bez použití plamene)
Nízká plošná hmotnost do cca 3 kg /m2
U většiny typů fólií není omezení z hlediska sklonu střechy
Díky široké paletě barev a kompletačních a tvarových prvků mají odborně položené fóliové krytiny velmi příznivý výsledný estetický účinek
Měkčení pomocí monomerních nebo polymerních tekutých změkčovadel
Kopolymerizace nebo legování PVC s etylen-vinyl-acetátem (PVC/EVA)
Proč si pořídit nadkrokevní izolaci:
Větší spolehlivost parotěsnosti a vzduchotěsnosti konstrukce
Vyloučení tepelných mostů. 10 až 20 % úspora oproti pod- a mezikrokevnímu zateplení
Minimalizace akustických mostů – krokve se stávají vlivem své tuhosti akustickým mostem, díky kladení izolace nad krokev můžeme dosáhnout už u tloušťky izolace 200 mm vzduchové neprůzvučnosti RW 52 dB
Úspora prostoru v interiéru
Otevřený prostor v interiéru, přiznaná dřevěná konstrukce bez dalších zbytečných vrstev
Rychlá montáž – systém zateplení nad krokvemi je snažíš a rychlejší na provedení, zcela odpadá instalace pomocných konstrukcí podhledů pod krokvemi
Snižení rizika poničení parozábrany
Eliminace chyb instalace tepelné izolace a parozábrany ve styku s tvarově složitými konstrukčními prvky krovů
Možnost kombinace se systémy zateplení mezi a pod krokvemi
KONTAKT
Konzultace zdarma
KONTAKT
Konzultace zdarma
© 2022 Stavby Nejepsa | Všechna práva vyhrazena. | By Designmind