větrané fasády
Větrané fasády jsou stále na vzestupu, a to především díky svým nesporným výhodám a architektonickému působení.

Tyto systémy mají buď samostatnou předvěšenou část na nosném roštu fasády, který je mechanicky přikotven pomocí kotev k hlavní nosné konstrukci, nebo samonosnou předvěšenou část, nejčastěji
z pohledových cihel či panelových bloků.

Na nosné konstrukci je aplikována tepelná izolace z důvodu požadavků na dodatečné zateplení v souladu se současnou normou ČSN 73 0540, ke které se vztahují
i předpisy zakotvené v zákoně 177/2006 Sb. ze dne 29. března 2006.
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
kontakt
Konzultace zdarma
Postup montáže a nejčastější chyby:
Osazení kotevních prvků
Nejprve začneme osazením kotevních prvků budoucího roštu na nosnou podkladní konstrukci. Při použití ocelových prvků kotvení se doporučuje použít speciální podložky snižující tepelné mosty.

Tyto fasádní konzoly používáme zásadně od firmy Hilti, která navrhne typ konzoly vč. výpočtu hustoty konzol, a následně zpracují montážní projekt.
Příprava vymezovacího roštu
Základem většiny větraných fasád je nosný rošt. Montuje se k nosné konstrukci svisle či vodorovně.

Obvykle se používá hliníkový rošt, lze použít ale také např. dřevěný, který lze udělat dvojitě křížem přes sebe, nebo v případě halových objektů je rošt pevnou součástí obvodového pláště.
Vkládání tepelné izolace
Do větrané fasády se používají středně tuhé desky většinou čedičové izolace, například ISOVER Fassil či ISOVER Fassil NT.

Obvykle by měla být deska tepelné izolace o cca 1 cm širší než samotný rošt. V případě dodatečného kotvení pevnějších desek stačí šíře o 0,5 cm větší.
Ochrana tepelné izolace
Použití difuzních fólií na tepelnou izolaci je doporučené u větraných stěn, kde vrchní plášť fasády není celistvý a hrozí zafoukání vody či sněhu do prostoru větrané mezery.

Všechny desky tepelné izolace do větraných fasád jsou ale hydrofobizované, takže při jejich dočasném povrchovém smáčení je jejich funkce zachována, mezerami zafoukaná vlhkost vždy velmi rychle vyschne.
Řešení detailů větrané mezery
Větraná mezera by měla mít minimální šíři 2 cm, doporučeny jsou ale centimetry 4 (tepelná izolace se může někdy boulit a v zúžené mezeře proudí hůře vzduch).

Důležitou součástí větrané mezery jsou také ochranné mřížky u nasávacího a výstupního otvoru. Slouží jako ochrana před drobnými hlodavci a ptáky, kteří by mohli do této mezery zalézat.
Pohledová vrstva
V současné době je na českém trhu nepřeberné množství materiálů a výrobků pro dokončení fasády.

Od standardních vláknocementových desek je možné použít dřevěné obklady, tenké kamenné desky, plech, nebo některé „nové“ materiály jako je dřevoplast apod.
KLADY:
Klesající difuzní odpor směrem do exteriéru
Trvalá ochrana interiéru před přehříváním
Možnost libovolné tloušťky izolace
Zajištění stálého vysušování izolace
Možnost suché celoroční montáže
Estetické vlastnosti
KONTAKT
Konzultace zdarma
KONTAKT
Konzultace zdarma
© 2022 Stavby Nejepsa | Všechna práva vyhrazena. | By Designmind